Kreds 5 - U9-U11 - Houhallen 5. februar 2022 Drenge U9 Drenge U9 Pulje 1 Hasle KFUM - BMI Håndbold - HEI - Drenge U9 Pulje 1 BMI Håndbold Feb 5, 2022 9:30 AM - #1 HEI Houhallen Drenge U9 Pulje 1 HEI Feb 5, 2022 10:30 AM - #3 Hasle KFUM Houhallen Drenge U9 Pulje 1 Hasle KFUM Feb 5, 2022 11:30 AM - #5 BMI Håndbold Houhallen Kreds 5 - U9-U11 - Houhallen 5. februar 2022 Piger U11 Uøvede Piger U11 Uøvede Pulje 1 HEI - Hou IF - IF Lyseng (U9) - Piger U11 Uøvede Pulje 1 HEI Feb 5, 2022 10:00 AM - #2 Hou IF Houhallen Piger U11 Uøvede Pulje 1 IF Lyseng (U9) Feb 5, 2022 11:00 AM - #4 HEI Houhallen Piger U11 Uøvede Pulje 1 Hou IF Feb 5, 2022 12:00 PM - #6 IF Lyseng (U9) Houhallen Kreds 5 - U9-U11 - Houhallen 5. februar 2022 Houhallen Drenge U9 Pulje 1 BMI Håndbold Feb 5, 2022 9:30 AM - #1 HEI Houhallen Piger U11 Uøvede Pulje 1 HEI Feb 5, 2022 10:00 AM - #2 Hou IF Houhallen Drenge U9 Pulje 1 HEI Feb 5, 2022 10:30 AM - #3 Hasle KFUM Houhallen Piger U11 Uøvede Pulje 1 IF Lyseng (U9) Feb 5, 2022 11:00 AM - #4 HEI Houhallen Drenge U9 Pulje 1 Hasle KFUM Feb 5, 2022 11:30 AM - #5 BMI Håndbold Houhallen Piger U11 Uøvede Pulje 1 Hou IF Feb 5, 2022 12:00 PM - #6 IF Lyseng (U9) Houhallen