Kreds 5 - U9-U11 - Egelund Idrætscenter 26. februar 2022 Drenge U11 Drenge U11 Pulje 1 ST70 Feb 26, 2022 12:30 PM - #8 Harlev IK BMI hallen Drenge U11 Pulje 1 Harlev IK Feb 26, 2022 1:30 PM - #10 ST70 BMI hallen Kreds 5 - U9-U11 - Egelund Idrætscenter 26. februar 2022 Drenge U9 Letøvede Drenge U9 Letøvede Pulje 1 IF Lyseng - Hasle KFUM - IF Lyseng 2 - BMI Håndbold - Drenge U9 Letøvede Pulje 1 BMI Håndbold Feb 26, 2022 9:00 AM - #1 IF Lyseng BMI hallen Drenge U9 Letøvede Pulje 1 Hasle KFUM Feb 26, 2022 9:30 AM - #2 IF Lyseng 2 BMI hallen Drenge U9 Letøvede Pulje 1 IF Lyseng Feb 26, 2022 10:30 AM - #4 Hasle KFUM BMI hallen Drenge U9 Letøvede Pulje 1 IF Lyseng 2 Feb 26, 2022 11:00 AM - #5 BMI Håndbold BMI hallen Kreds 5 - U9-U11 - Egelund Idrætscenter 26. februar 2022 Piger U11 Letøvede Piger U11 Letøvede Pulje 1 Harlev IK Feb 26, 2022 10:00 AM - #3 IF Lyseng BMI hallen Piger U11 Letøvede Pulje 1 IF Lyseng Feb 26, 2022 11:30 AM - #6 Harlev IK BMI hallen Kreds 5 - U9-U11 - Egelund Idrætscenter 26. februar 2022 Piger U11 Uøvede Piger U11 Uøvede Pulje 1 HEI Feb 26, 2022 1:00 PM - #9 BMI Håndbold BMI hallen Piger U11 Uøvede Pulje 1 BMI Håndbold Feb 26, 2022 2:00 PM - #11 HEI BMI hallen Kreds 5 - U9-U11 - Egelund Idrætscenter 26. februar 2022 Pause Pause Pulje 1 Pause - #1 Pause Pause Pulje 1 Pause Feb 26, 2022 12:00 PM - #7 Pause BMI hallen Kreds 5 - U9-U11 - Egelund Idrætscenter 26. februar 2022 BMI hallen Drenge U9 Letøvede Pulje 1 BMI Håndbold Feb 26, 2022 9:00 AM - #1 IF Lyseng BMI hallen Drenge U9 Letøvede Pulje 1 Hasle KFUM Feb 26, 2022 9:30 AM - #2 IF Lyseng 2 BMI hallen Piger U11 Letøvede Pulje 1 Harlev IK Feb 26, 2022 10:00 AM - #3 IF Lyseng BMI hallen Drenge U9 Letøvede Pulje 1 IF Lyseng Feb 26, 2022 10:30 AM - #4 Hasle KFUM BMI hallen Drenge U9 Letøvede Pulje 1 IF Lyseng 2 Feb 26, 2022 11:00 AM - #5 BMI Håndbold BMI hallen Piger U11 Letøvede Pulje 1 IF Lyseng Feb 26, 2022 11:30 AM - #6 Harlev IK BMI hallen Pause Pulje 1 Pause Feb 26, 2022 12:00 PM - #7 Pause BMI hallen Drenge U11 Pulje 1 ST70 Feb 26, 2022 12:30 PM - #8 Harlev IK BMI hallen Piger U11 Uøvede Pulje 1 HEI Feb 26, 2022 1:00 PM - #9 BMI Håndbold BMI hallen Drenge U11 Pulje 1 Harlev IK Feb 26, 2022 1:30 PM - #10 ST70 BMI hallen Piger U11 Uøvede Pulje 1 BMI Håndbold Feb 26, 2022 2:00 PM - #11 HEI BMI hallen