Kreds 5 - U9-U11 - Viby Idrætscenter 29. oktober 2022 Drenge U11 Uøvede Drenge U11 Uøvede Pulje 1 Team Favrskov - BMI Håndbold - HEI - Drenge U11 Uøvede Pulje 1 Team Favrskov Oct 29, 2022 1:30 PM - #2 BMI Håndbold Viby Idrætscenter - Hal 2 Drenge U11 Uøvede Pulje 1 BMI Håndbold Oct 29, 2022 2:30 PM - #4 HEI Viby Idrætscenter - Hal 2 Drenge U11 Uøvede Pulje 1 HEI Oct 29, 2022 3:30 PM - #6 Team Favrskov Viby Idrætscenter - Hal 2 Kreds 5 - U9-U11 - Viby Idrætscenter 29. oktober 2022 Mix U9 Uøvede Mix U9 Uøvede Pulje 1 Brabrand IF - Solbjerg IF - Stjær BK - Mix U9 Uøvede Pulje 1 Solbjerg IF Oct 29, 2022 1:00 PM - #1 Stjær BK Viby Idrætscenter - Hal 2 Mix U9 Uøvede Pulje 1 Stjær BK Oct 29, 2022 2:00 PM - #3 Brabrand IF Viby Idrætscenter - Hal 2 Mix U9 Uøvede Pulje 1 Brabrand IF Oct 29, 2022 3:00 PM - #5 Solbjerg IF Viby Idrætscenter - Hal 2 Kreds 5 - U9-U11 - Viby Idrætscenter 29. oktober 2022 Viby Idrætscenter - Hal 2 Mix U9 Uøvede Pulje 1 Solbjerg IF Oct 29, 2022 1:00 PM - #1 Stjær BK Viby Idrætscenter - Hal 2 Drenge U11 Uøvede Pulje 1 Team Favrskov Oct 29, 2022 1:30 PM - #2 BMI Håndbold Viby Idrætscenter - Hal 2 Mix U9 Uøvede Pulje 1 Stjær BK Oct 29, 2022 2:00 PM - #3 Brabrand IF Viby Idrætscenter - Hal 2 Drenge U11 Uøvede Pulje 1 BMI Håndbold Oct 29, 2022 2:30 PM - #4 HEI Viby Idrætscenter - Hal 2 Mix U9 Uøvede Pulje 1 Brabrand IF Oct 29, 2022 3:00 PM - #5 Solbjerg IF Viby Idrætscenter - Hal 2 Drenge U11 Uøvede Pulje 1 HEI Oct 29, 2022 3:30 PM - #6 Team Favrskov Viby Idrætscenter - Hal 2